Genetic Programming Bibliography entries for Sen Pan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Ai-Hua Zhou, Li-Peng Zhu, Bin Hu2, Song Deng, Yan Song, Hongbin Qiu,

Genetic Programming Articles by Sen Pan