Genetic Programming Bibliography entries for Bin Xin

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Guanqiang Gao, Yi Mei, Ya-Hui Jia, Will N Browne, Yun Qu, Qing Wang, Miao Wang, Miao Guo,

Genetic Programming Articles by Bin Xin