Genetic Programming Bibliography entries for Miao Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7538

GP coauthors/coeditors: Long Liu, Jun Sun, Guocheng Du, Jian Chen,

Genetic Programming Articles by Miao Wang