Genetic Programming Bibliography entries for Bin Xu2

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Beichen Yu, Dongming Zhang, Yubing Liu, Honggang Zhao, Chongyang Wang,

Genetic Programming Articles by Bin Xu2