Genetic Programming Bibliography entries for Bo Hu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7697

GP coauthors/coeditors: Dazhi Jiang, Liyu Li, Zhun Fan,

Genetic Programming Articles by Bo Hu