Genetic Programming Bibliography entries for Dazhi Jiang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.5368

GP coauthors/coeditors: Zhun Fan, Youxiang Zuo, Xinye Cai, Wan-Huan Zhou, Ankit Garg, Akhil Garg, Liyu Li, Jin Liu, Bo Hu, Xuezhi Yue, Zhijian Wu, Kangshun Li,

Genetic Programming Articles by Dazhi Jiang

Genetic Programming conference papers by Dazhi Jiang