Genetic Programming Bibliography entries for Chen Tian

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Zhi-Liang Cheng, K K Pabodha M Kannangara, Li-Jun Su, Wan-Huan (Hanna) Zhou,

Genetic Programming Articles by Chen Tian