Genetic Programming Bibliography entries for Chuan Yue

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Ci Chen, Shingo Mabu, Kaoru Shimada, Kotaro Hirasawa, Yan Chen, Yu Wang, Donggeng Yu,

Genetic Programming PhD doctoral thesis Chuan Yue

Genetic Programming conference papers by Chuan Yue