Genetic Programming Bibliography entries for Yu Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: QingBiao Meng, Shingo Mabu, Kotaro Hirasawa, Chuan Yue, Yan Chen, Donggeng Yu,

Genetic Programming conference papers by Yu Wang