Genetic Programming Bibliography entries for Fan Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Chao-xue Wang, Jing-jing Zhang, Shu-ling Wu, Jolanda G Tromp,

Genetic Programming Articles by Fan Zhang