Genetic Programming Bibliography entries for Jiayi Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Jiarui Li, Ran Ji, Cheng'ao Li, Xiaoying Yang, Yiran Li, Xihan Xiong, Yutong Fang, Shusheng Ding, Tianxiang Cui,

Genetic Programming conference papers by Jiayi Li