Genetic Programming Bibliography entries for Fuchuan Ni

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: Yuanxiang Li, Xiaoyan Yang, Jinhai Xiang,

Genetic Programming conference papers by Fuchuan Ni