Genetic Programming Bibliography entries for Jinhai Xiang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Fuchuan Ni, Yuanxiang Li, Xiaoyan Yang,

Genetic Programming conference papers by Jinhai Xiang