Genetic Programming Bibliography entries for Haiyuan Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: Hongxing Wei, Jiangyang Xiao, Tianmiao Wang,

Genetic Programming Articles by Haiyuan Li