Genetic Programming Bibliography entries for Hongxing Wei

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7538

GP coauthors/coeditors: Haiyuan Li, Jiangyang Xiao, Tianmiao Wang,

Genetic Programming Articles by Hongxing Wei