Genetic Programming Bibliography entries for Hanglin Cheng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Weiguang Zhang, Adnan Khan, Ju Huyan, Jingtao Zhong, Tianyi Peng,

Genetic Programming Articles by Hanglin Cheng