Genetic Programming Bibliography entries for Ju Huyan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7410

GP coauthors/coeditors: Weiguang Zhang, Adnan Khan, Jingtao Zhong, Tianyi Peng, Hanglin Cheng,

Genetic Programming Articles by Ju Huyan