Genetic Programming Bibliography entries for Huadong Fu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7776

GP coauthors/coeditors: Zhuang Li, Jie He, Xiaotong Zhang, Jingyan Qin,

Genetic Programming conference papers by Huadong Fu