Genetic Programming Bibliography entries for Zhuang Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Jie He, Xiaotong Zhang, Huadong Fu, Jingyan Qin, Haiyan Gong, Yadong Wan,

Genetic Programming conference papers by Zhuang Li