Genetic Programming Bibliography entries for Huijing Yu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Xinjie Wang, Feifei Shen, Jian Long, Wenli Du,

Genetic Programming Articles by Huijing Yu