Genetic Programming Bibliography entries for Jian Long

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7538

GP coauthors/coeditors: Huijing Yu, Xinjie Wang, Feifei Shen, Wenli Du,

Genetic Programming Articles by Jian Long