Genetic Programming Bibliography entries for Huo-Wang Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Qing-Shan Chen, De-Fu Zhang, Li-Jun Wei,

Genetic Programming conference papers by Huo-Wang Chen