Genetic Programming Bibliography entries for Li-Jun Wei

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Qing-Shan Chen, De-Fu Zhang, Huo-Wang Chen,

Genetic Programming conference papers by Li-Jun Wei