Genetic Programming Bibliography entries for Jian Xu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Yanling Wu, Jiangang Lu, Youxian Sun,

Genetic Programming conference papers by Jian Xu