Genetic Programming Bibliography entries for Jiangang Lu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6237

GP coauthors/coeditors: Xiu-qin Shang, Youxian Sun, Jun Liu, Yu-qian Ying, Yanling Wu, Jian Xu,

Genetic Programming Articles by Jiangang Lu

Genetic Programming conference papers by Jiangang Lu