Genetic Programming Bibliography entries for Jiancheng Zhong

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: Jianxin Wang, Wei Peng, Zhen Zhang, Yi Pan,

Genetic Programming Articles by Jiancheng Zhong