Genetic Programming Bibliography entries for Wei Peng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7630

GP coauthors/coeditors: Jiancheng Zhong, Jianxin Wang, Zhen Zhang, Yi Pan,

Genetic Programming Articles by Wei Peng