Genetic Programming Bibliography entries for Jianping Xiang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Changjie Tang, Yu Chen, Lei Duan, Yue Wang, Ning Yang,

Genetic Programming conference papers by Jianping Xiang