Genetic Programming Bibliography entries for Yu Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

GP coauthors/coeditors: Jianping Xiang, Changjie Tang, Lei Duan, Yue Wang, Ning Yang,

Genetic Programming conference papers by Yu Chen