Genetic Programming Bibliography entries for Jianping Yuan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.5776

GP coauthors/coeditors: Shu-guang Li, Jianjun Luo, Weihua Ma, Xiaokui Yue,

Genetic Programming conference papers by Jianping Yuan