Genetic Programming Bibliography entries for Weihua Ma

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.5093

GP coauthors/coeditors: Shu-guang Li, Jianping Yuan, Jianjun Luo,

Genetic Programming conference papers by Weihua Ma