Genetic Programming Bibliography entries for Jiarui Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Ran Ji, Cheng'ao Li, Xiaoying Yang, Jiayi Li, Yiran Li, Xihan Xiong, Yutong Fang, Shusheng Ding, Tianxiang Cui,

Genetic Programming conference papers by Jiarui Li