Genetic Programming Bibliography entries for Jin Liu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Dazhi Jiang, Liyu Li, Zhun Fan,

Genetic Programming conference papers by Jin Liu