Genetic Programming Bibliography entries for Jinglei Guo

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Jianwei Zhang, Zhijian Wu, Zongyue Wang, Zhangcan Huang, Min Peng, Yingjiang Zhang, Chunzhi Wang,

Genetic Programming conference papers by Jinglei Guo