Genetic Programming Bibliography entries for Jun Peng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Yijun Cheng, Xin Gu, Xiaoyong Zhang, Weirong Liu, Zhuofu Zhou, Yingze Yang, Zhiwu Huang,

Genetic Programming Articles by Jun Peng