Genetic Programming Bibliography entries for Li-zhi Xu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Chong-cun Li, Xue-jun Song, Zhen-xing Guo, Xiong Liu, Ruoyi Li,

Genetic Programming conference papers by Li-zhi Xu