Genetic Programming Bibliography entries for Ruoyi Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Zhen-xing Guo, Li-zhi Xu, Xue-jun Song, Chong-cun Li,

Genetic Programming conference papers by Ruoyi Li