Genetic Programming Bibliography entries for Liu Chang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Liang Yi-Fan, Wang Han-Rui, Liu Kun-Hong, Yao Jun-Feng, She Ying-Ying, Dai Gui-Ming, Yuna Okina,

Genetic Programming Articles by Liu Chang