Genetic Programming Bibliography entries for Yao Jun-Feng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7697

GP coauthors/coeditors: Liang Yi-Fan, Liu Chang, Wang Han-Rui, Liu Kun-Hong, She Ying-Ying, Dai Gui-Ming, Yuna Okina,

Genetic Programming Articles by Yao Jun-Feng