Genetic Programming Bibliography entries for Miao Lu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6728

GP coauthors/coeditors: Caiyun Wen, Ying Bi, Shengnan Zhang, Bing Xue, Mengjie Zhang, Qingbo Zhou, Wenbin Wu,

Genetic Programming Articles by Miao Lu