Genetic Programming Bibliography entries for Miaolei Deng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Heling Cao, Fangzheng Liu, Jianshu Shi, Yonghe Chu,

Genetic Programming conference papers by Miaolei Deng