Genetic Programming Bibliography entries for Yonghe Chu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7630

GP coauthors/coeditors: Heling Cao, Fangzheng Liu, Jianshu Shi, Miaolei Deng, Zhenghaohe He, Yangxia Meng,

Genetic Programming Articles by Yonghe Chu

Genetic Programming conference papers by Yonghe Chu