Genetic Programming Bibliography entries for Min Jiang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Lulu Cao, Zimo Zheng, Chenwen Ding, Jinkai Cai, Zhaohui Gan, Tao Shang, Gang Shi, Zhenkun Yang, Tianyou Yu,

Genetic Programming Articles by Min Jiang

Genetic Programming conference papers by Min Jiang