Genetic Programming Bibliography entries for Nan Hu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7758

GP coauthors/coeditors: Jinghui Zhong, Joey Tianyi Zhou, Suiping Zhou, Wentong Cai, Christopher Monterola,

Genetic Programming Articles by Nan Hu