Genetic Programming Bibliography entries for Ning Yuan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Xiaofei Niu, Shengen Li, Xuedong Niu, Cuiling Zhu,

Genetic Programming conference papers by Ning Yuan