Genetic Programming Bibliography entries for Xuedong Niu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Xiaofei Niu, Shengen Li, Ning Yuan, Cuiling Zhu,

Genetic Programming conference papers by Xuedong Niu