Genetic Programming Bibliography entries for Qun Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Jian Yao, Weiping Wang, Zhifei Li, Yonglin Lei,

Genetic Programming Articles by Qun Li