Genetic Programming Bibliography entries for Zhifei Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7185

GP coauthors/coeditors: Jian Yao, Weiping Wang, Yonglin Lei, Qun Li,

Genetic Programming Articles by Zhifei Li