Genetic Programming Bibliography entries for Ren-Jie Zeng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Shu-Heng Chen, Tina Yu, Shu G Wang,

Genetic Programming conference papers by Ren-Jie Zeng

Genetic Programming book chapters by Ren-Jie Zeng