Genetic Programming Bibliography entries for Roger Jianxin Jiao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Hao Li, Yangjian Ji, Liang Chen,

Genetic Programming Articles by Roger Jianxin Jiao